Żydowski antysemityzm w getcie warszawskim [WIDEO]

„Zaraz po wojnie Żydzi tłumaczyli się przed światem ze swojego zezwierzęconego antysemityzmu, jakiemu dawali upust w szeregach Sonderkommando, Wehrmachcie, Judenratach czy policji w getcie. Przyszedł rok 1950. W Knesecie zebrali się Żydzi, a wśród nich ci, którzy jeszcze niedawno, pracując w Judenratach, wysyłali swoich na śmierć do Auschwitz i Majdanka. Postanowiono podpisać ustawę, która niczym u Lady Makbet, miała zmyć krew niewinny braci i sióstr. W demokratycznym zebraniu uchwalono, że to nie Żydzi ponoszą odpowiedzialność za zezwierzęcony antysemityzm, jakiemu dali upust podczas wojny, ale ci którzy za ratowanie Żydów umierali w męczarniach – Polacy. W ustawie zapisano, że Żydzi mają pełne prawo do usprawiedliwienia swojego antysemityzmu, ponieważ pomagając Niemcom w zagładzie innych Żydów ratowali swoje żydowskie życie.”

wprawo.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *