„Zmartwychwstaniesz…” – Kazanie na rozpoczęcie Wielkiego Postu (Ks. Jerzy Popiełuszko)

Pamiętaj (…), że zmartwychwstaniesz do życia wiecznego. Zmartwychwstaniesz, ale czy do życia w szczęściu czy też do życia w beznadziejności, zależy od tego, czy w porę zatrzymasz się i nadasz właściwy sens i właściwą wartość swojemu życiu.

Czy zmartwychwstaniesz do życia w szczę­ściu czy w beznadziejności, zależy również między innymi i od tego, jaka jest twoja odpowiedzialność za drugiego człowieka, zwłaszcza za tego człowieka, który cierpi niewinnie, który jest więziony za wspólne przekonania.

Czy zmartwychwstaniesz do szczęścia czy do beznadziejności, zależy od troski twojej o potrzebujących pomocy, czasami może bardziej niż materialnej, pomocy w postaci dobrego słowa, życzliwego poddania ręki, uśmiechu…

Czy zmartwychwstaniesz do szczęścia czy do beznadziejności, zależy między innymi od wierności twojej ideałom, które masz głęboko w sercu, o których powinieneś ciągle przypominać sobie i innym.

Czy zmartwychwstaniesz do życia w szczęściu czy w beznadziejności zależy też od tego, czy nie zdradzasz dla przysłowiowej misy soczewicy: dla lepszego stanowiska, dla otrzymania wczasów w lepszym ośrodku, dla pensji. Czy nie zdradzasz dla tego wszystkiego, co jest przyziemne, twoich ideałów (…)

Czy zmartwychwstaniesz do życia w szczęściu czy też w beznadziejności zależy także od tego, czy potrafisz uwolnić się od lęku, od strachu, czy potrafisz otrząsnąć się ze zniewolenia, czy potrafisz z odwagą stanąć przy Chrystusie (…)

Czy zmartwychwstaniesz do szczęścia czy też do beznadziejności, zależy między innymi i od tego, jaka jest nasza odpowie­dzialność za braci naszych na całym świecie (…)

Kazanie na rozpoczęcie Wielkiego Postu
Ks. Jerzy Popiełuszko

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *