Mord elity polskiej dokonany przez zbrodniarzy żydowskich z sowieckiego NKWD, UB, SB, WSI, WSW

Kto próbuje nam cały czas tworzyć historię, której nigdy nie było?
Kto stoi za zbrodniami na narodzie polskim, kontynuacją cichego ludobójstwa?
Kto cały czas kłóci Polaków i dzieli, bowiem ma z tego korzyści, zaś Polacy stają się nędzarzami i niewolnikami w swoim Domu – Polsce ?

Rodacy – Polacy!

Czas na budzenie świadomości już dawno nadszedł, dlatego musimy się jednoczyć w Duchu Narodowym, dla odrodzenia Potęgi Polski i nie dać się dzielić i skłócać na wszelkie sposoby. Dzielenia nas Polaków i skłócania na wszelkie sposoby – dokonują Żydzi Syjoniści o których powiadał Władysław Gomułka w roku 1968, iż „są w Polsce” i też w PZPR – partii komunistycznej i pomimo upływu lat nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jedynie nie ma PZPR. Żydzi Syjoniści, którzy już nie żyją zostali zastąpieni przez swoje dzieci i wnuki. Od roku 1939 do obecnego czasu Żydzi syjonistyczni mieli bardzo dużo czasu, aby razem z Hitlerem i Stalinem mordować Polaków, w ramach służby u OKUPANTÓW – przykładowo w hitlerowskim Wehrmachcie, w sowieckim NKWD oraz KOLABORACJI na terenie Polski w ramach chociażby Policji Żydowskiej – zarazem przejmować władzę parlamentarną, sądowniczą i całego Wymiaru Sprawiedliwości, w tym organów ścigania, mienie Polaków, życie polityczne i gospodarcze, tym samym stopniowo całą Polskę.

zbrodnia-katynska
Wraz z końcem II Wojny Światowej żydowscy bandyci z sowieckiego aparatu NKWD zaczęli masowo zmieniać nazwiska – po zaleceniu im tego przez kompana od zbrodni Jakuba Bermana i udawać Polaków, aby za ich plecami rządzić wytypowanymi ludźmi i stopniowo ich zastępować. Tak też się przez lata działo. W ramach spisku przeciwko Polsce i Polakom Polacy byli praktycznie od roku 1939-go pod OKUPACJA militarną Niemców i Rosji, która była od początku inspirowana przez Żydów syjonistycznych, którzy stoją za rewolucjami i wojnami – mając w nich bezpośredni udział osobisty oraz finansowy.

W ramach tworzenia państwa polskiego po Wyzwoleniu, którego nie było w Polsce w roku 1945, bowiem żydowscy bandyci, którzy byli w NKWD nadal działali w Polsce pod nazwą służb: UB, SB, WSI, WSW. Praktycznie wszystkie te formacje zbrodnicze był założone i kontrolowane przez sowietów i w początkowym okresie mówiono w nich po rosyjsku. Dopiero w czasie kolejnych lat – zaczęto mówić w nich po polsku. Podobnie było z partią komunistyczną w Polsce, która powstała z inspiracji Józefa Stalina, jednakże aby ją zakamuflować nie miała w nazwie „komunizmu”, co też miało za zadanie skutecznie usypiać czujność Polaków. Najpierw partia rządząca w Polsce nazywała się Polska Partia Robotnicza, działała też Polska Partia Socjalistyczna, a po połączeniu, to już była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Od roku 1948 była to partia komunistyczna, czyli związana z Systemem Totalitarnym władzy. Koncesjonowaną partią do współpracy w parlamencie z partią komunistyczną było Stronnictwo Demokratyczne założone przez Masonów. Bandyci żydowscy z NKWD byli w dużej liczbie komunistami, którzy działali na rzecz KOMUNY, choć nie wszyscy. Podobnie jak w okresie wojny zbrodniarze żydowscy z NKWD wymordowali polską elitę życia publicznego w Katyniu, to zajmowali się tym samym w rzekomo już Wolnej Polsce po roku 1945 stwarzając pozory walki z bandytami. Bandytami oprawcy z NKWD, następnie z UB i innych służb nazywali: Żołnierzy z Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych i Żołnierzy Podziemia Zbrojnego. Mordowali synów i córki narodu polskiego, aby zetrzeć polskość w proch i zastąpić Prawdziwych Polaków zakonspirowanymi Żydami mordercami – udającymi całą elitę polską.

Czas obecny pokazuje jednak iż zbrodnie Żydów Syjonistów, w tym wielu Komunistów – wychodzą na jaw.

Pomimo upływu lat i jakby się wydawało starannej eksterminacji Polaków przez zbrodniarzy żydowskich, przez to ich bezczelnej pewności, co do tego iż dokonali przejęcia Polski na własność i mogą realizować chorą wizję stworzenia na jej miejscu państwa żydowskiego po nazwą Judeopolonia – cały spisek antypolski zaczął się sypać. Kiedy skrytobójcy ukryci w podziemiu państwa polskiego, co też oznacza, w każdej dziedzinie życia, a w tym: parlamencie, ministerstwach, urzędach, szkolnictwie, partiach i organizacjach, kościele, policji i wojsku – stwierdzili ten fakt, zaczęły się nagle pojawiać znowu głośne morderstwa synów i córek ziemi polskiej. Oficjalnie w mediach przez nich kontrolowanych tzw. głównego nurtu – państwowych i kolaboracyjnych prywatnych zaczęły być publikowane liczne informacje w temacie: „samobójstwa” i niewyjaśnione morderstwa, w tym morderstwa polityczne. W tych mediach nie przedstawiano Prawdy iż były lub są to też morderstwa rytualne polegające na pozbawieniu człowieka kończyn, głowy, czy też narządów. W ten sposób zbrodniarze mający ukrytą władzę w Polsce publicznie zaczęli dawać do zrozumienia innym ludziom, co spotka tych, którzy będą ich dekonspirować? Działania takie stosują organizacje mafijne. Oczywiście nie da się już zatrzymać tego, co jest już powszechnie jasne, a z dnia na dzień wychodzi na całym świecie dzięki ludziom, którzy demaskują zbrodniarzy, którzy przejęli władzę w Polsce w celu przejęcia kraju na własność.

Funkcjonariusze NKWD
Funkcjonariusze NKWD

W tej chwili zaczęły na światło dzienne wychodzić wszystkie zbrodnie dokonane na Polsce i Polakach przez ludzi, którzy są zdrajcami, zajadłymi wrogami Polski i Polaków, którzy potworzyli różne partie udające polskie, w tym prawicowe i szereg organizacji, w tym fundacje i związki zawodowe. Ludzie ci dla utrzymania władzy działają w partiach rzekomo polskich, założonych przez Polaków, dla utrzymania władzy infiltrują i przejmują partie założone przez Prawdziwych Polaków, a kiedy to się nie udaje – je niszczą, zaś liderów mordują.

Prawdziwym problemem dla zdrajców i wrogów, a zarazem morderców był Andrzej Lepper i jego Samoobrona, dlatego z rozpaczy i tego problemu „odebrał sobie życie”, kiedy praktycznie wszystko o mordercach, zdrajcach i wrogach Polski już powiedział z mównicy sejmowej i dla wielu ludzi poza parlamentem. Andrzej Lepper musiał „odebrać sobie życie”, bowiem był skutecznym przywódcą na „barykadach” ulicznych i przy wysypywaniu śmieci z wagonów kolejowych, o których okupacyjne media kontrolowane i kolaboracyjne mówiły: „Andrzej Lepper wysypał tony zboża dla Polski.” Andrzeja Leppera sądzono przez lata przykładnie przy pomocy: Obcej Jurysdykcji Sądowej, aby go znękać i zgnoić za to, że jest za Polską i Polakami. Rządy Polaków – muszą wspierać Polskie Rolnictwo w zakresie wszelkiej produkcji, muszą wspierać Polski przemysł, handel i usługi. Faktem jest, że to właśnie Andrzej Lepper chronił Polskę i Polaków.

Celowe wrabianie Polaków w wojną na Ukrainie i rabunek Polski w imię rzekomych odszkodowań. Władzę przejętą w Polsce w ramach zbrodni wojennych i w czasie pokoju na narodzie polskim oraz umocowanie jej przedstawicieli w naszej Ojczyźnie Polsce – musimy nazywać OKUPANTAMI. OKUPANT opanował polskie instytucje, w tym resorty siłowe. Dziś okazuje się, że ten zbrodniczy teatr żydowsko-chazarski prowadzący do unicestwienia narodu polskiego – zostaje demaskowany, z dnia na dzień, coraz silniej i skuteczniej. Podobnie dzieje się w krajach ościennych całej Europy. Dla zatarcia zbrodni, rabunku i wszelkich działań demaskowani zbrodniarze robią nam medialny HOLLYWOOD (którego są właścicielem) w Polsce podobnie jak w USA. Przy pomocy kontrolowanych mediów zbrodniarze o pochodzeniu żydowskim i chazarskim mówią nam Polakom o zagrożeniu ze strony Rosji oraz o spodziewanej agresji tego państwa na Polskę. Zbrodniarze mówią nam o potrzebie uczestnictwa Polaków w wojnie na Ukrainie, którą wywołali ich ziomkowie pod znakiem Syjonu i faszystowsko-banderowskim UPA, w celu jej przejęcia. Cała nowa samozwańcza władza Ukrainy, która się na niej pojawiła składa się z ludzi o pochodzeniu żydowskim i chazarskim.

Medialna papka mediów nurtowych – nazywanych państwowymi i media kolaboracyjne tworzą nieprawdziwe informacje i odwracają uwagę Polaków od tego, co od lat spiskowcy żydowscy robią w Polsce przeciwko Polakom oraz w innych krajach. Zamieszanie, które czynią nazywać potrzeba głośno słowami:

Jeden Wielki żydowski Rajwach!

Rajwach oznacza zamieszanie, podczas którego można „dzielić i rządzić” tak jak to opisano w „Protokołach Mędrców Syjonu”, po tym jak się wszystkich będzie nastawiać przeciwko sobie dla skłócenia, w myśl starej zasady: „Tam, gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta.” W jednym z wielu planów Wielkiego Żydowskiego Rajwachu dla umocnienia swojej władzy w Polsce nad Polakami i aby ich ograbiać z nienależnych pieniędzy za HOLOCAUST i mienie utracone – zbrodniarze tworzą wiadomości o krzywdach wyrządzonych im przez Polaków. Rządzący zakonspirowani Żydzi i Chazarzy udający Polaków w ten sposób wyprowadzają miliardy złotych z Polski jako wyłudzonych odszkodowań, prowadząc Polskę do bankructwa, aby w następstwie tego panować nad Polską i Polakami – jawnie.

Historyczne odniesienie dla gościnnej dla Żydów Polski – zgodne z Prawdą

Prawda jest taka, że Polacy poświęcali się dla ratowania Żydów i od wielu wieków „przytulali ich” w Polsce, kiedy były ich wygnania z wielu krajów. Na przestrzeni 1000 lat Żydzi byli wypędzani 47 razy z państw, które zamieszkiwali. Działo się tak dlatego iż zawsze w tym narodzie znajdą się tacy ludzie, którzy myślą o opanowaniu władzy nad wszystkimi państwami i spiskują przeciwko narodom. Trudnią się lichwą, przejmowaniem władzy, przejmowaniem handlu, usług i wszelkiego mienia na drodze podstępu, oszustw, morderstw, mówiąc krótko przestępstw i zbrodni. Oprócz wielokrotnego wygnania Żydów z wielu państw, w historii wspomnianego czasu, były też ich liczne pogromy. Polacy ratowali Żydów w czasie II Wojny Światowej i każdych okolicznościach tego wymagających.

Mnóstwo Żydów czujących się Polakami – zginęło za Polskę!

Dziś o Polakach się źle mówi w „mediach nurtowych” określonych interesów antypolskich, w sumie mediach obcych i kolaborujących przeciwko Polsce i Polakom. Słyszymy o polskich obozach zagłady, o udziale Polaków w zbrodni Jedwabne, a także to iż Ślązacy mówią o zbrodniach Polaków dokonanych na nich.

Odliczanie końca aparatu władzy w Polsce – morderców naszych dziadów i ojców trwa…

Zbrodniarze ukryci w podziemiu Polski przestali się czuć pewnie. Zbrodniarze, aby zyskać na czasie zaczęli ponownie represjonować Polaków, którzy rozpoczęli skuteczną dekonspirację spisku żydowskiego przeciwko narodowi polskiemu. W związku z przejęciem pełnej kontroli nad mediami głównego nurtu w Polsce w roku 1945, to jest od momentu przejmowania w sposób skrytobójczy władzy – zakonspirowani zbrodniarze w partii i aparacie bezpieki tworzyli fałszywe informacje i propagandę. Opanowali Telewizję i Radio Polskie, prasę. Tak to wygląda do dnia obecnego, że w tych mediach żądzą układy Żydo-komunistów i pseudo prawicowe partie – prowadzone przez Żydów i Chazarów udających Żydów i ich dzieci oraz kolaboranci. Do mediów nurtowych nie dopuszcza się Prawdziwych Polaków, którzy są Patriotami i Nacjonalistami. Wybory, Sondaże i media są w Polsce ustawione od początku przejęcia władzy. Ustawia się na urzędy państwowe kandydatów o obcym pochodzeniu, a też KOLABORANTÓW, którym się dyktuje – jak mają postępować? Kiedy się wszystko kompromituje i rozpada – dokonuje się wyboru kolejnego wariantu utrzymania władzy. Tak dzięki temu OKUPACJA Polski prowadzona przez garstkę bandytów pociągających sznureczkami – trwa latami. Podporządkowanie reszty urzędników dokonuje się przy pomocy korupcji, zastraszenia w różny sposób np. hakami itp. metodami do zabójstwa włącznie. Ludzie zastraszeni w ten sposób biorą udział w Wyborach, biorą udział ich rodziny i znajomi etc.

Lustracja

Łajdacy, kolaboranci, wszelkiej maści przestępcy, dewianci i zbrodniarze boją się LUSTRACJI, którą potrzeba przeprowadzić – weryfikując kandydatów do wszelkich instytucji państwowych, urzędów, mediów państwowych, policji i wojska, służby zdrowia i zawodów prawniczych, edukacji i ogólnie wszędzie. Lustrować potrzeba ich udział we władzach i działalności państwowej od roku 1939, udział w partiach, udział w organizacjach itp. formacjach. Najważniejsza LUSTRACJA musi dotyczyć ich pochodzenia. Ogólnie potrzeba sprawdzić wszystko do piątego pokolenia, każdej osoby żyjącej. W wyniku przeprowadzonej LUSTRACJI pochodzenia – każdy obywatel w Polsce musi posiadać dokumenty mówiące o jego: obywatelstwie i pochodzeniu. To zagwarantuje Polsce i Polakom na wieki, że nikt więcej się nie odważy konspirować przeciwko Polsce i Polakom. Kary za ukrywanie prawdziwego pochodzenia muszą być bezwzględne i surowe. Obok tego musi być konfiskata mienia w całości. Zakonspirowani ludzie w Polsce razem i w porozumieniu działają przeciwko niej tworząc medialną propagandę w ramach wizji utopii budowy państwa żydowskiego w Polsce.

Zbrodniarze z okresu II Wojny Światowej w większości już nie żyją. Ich miejsce zastępują w życiu polityczno-publicznym elity składające się z ich dzieci i wnuków. Zaraza Żydo-komunistyczna, Żydo-chazarska i inna, która opanowała Polskę jest praktycznie wszędzie. W Polsce fałszuje się Wybory o czym się mówi w określonym procencie – ujawniając te fakty specjalnie. Potem daje się sprawy do sądu, gdzie trafiają one do sędziów uczestniczących w spisku przeciwko Polsce i Polakom. Zbrodniarze okradają Polskę w przeróżny sposób. W okresie ostatnich 25 lat państwa opanowanego przez Żydów udających Polaków do spółki z komunistami mają oni udział w licznych aferach gospodarczych, prywatyzacji, przejmowaniu pod różnymi szyldami polskiego mienia prywatnego i narodowego, totalnego rabunku, zniszczenia przemysłu, wysprzedaży za bezcen majątku narodowego i pracy pokoleń naszych ojców i dziadów. Ich plan zniszczenia Polski i Polaków doprowadził do stanu takiego Polskę jakiej nie było po Rewolucjach i ostatnich Wojnach. Z Polaków zbrodniarze i ich wspólnicy oraz kolaboranci zrobili – nędzarzy Europy, po to aby zgodnie z planem zmusić ich do opuszczenia Polski. Mniej Polaków w Polsce miało im dać sposobność na końcową fazę przejęcia Polski – bez oporu milionów ludzi, którzy z niej za chlebem wyjechali. Obstawiając resorty siłowe w Polsce zbrodniarze liczyli na to, że w razie buntu Polaków i widma utraty władzy oraz rozliczenia – zapanują nad sytuacją i utrzymają siłowo władzę w Polsce. Omówiono nawet wprowadzenie Stanu Wojennego lub Wyjątkowego.

Niestety, świadomość Polaków jest już tak duża, że zakonspirowani zbrodniarze przestali liczyć na Polski resort siłowy – nie mając pewności, że ich całą bandycką władzę uchroni. Organizują Straż Miejską dla ochrony swoich interesów – za pieniądze podatników. Z racji widma utraty władzy „przepchnęli” przepisy o „bratniej pomocy” służb policyjnych i wojskowych (ustawa 1066) na wypadek potrzeby pacyfikacji Narodu Polskiego. Z racji tej zaczęli występować masowo o pozwolenia na posiadanie broni. Z racji tej zaczęli budować mur chroniący Sejm w Warszawie, którego nie było nawet za czasów oficjalnej KOMUNY czasu minionego. Te znaki i to, że ponownie podczas Protestów Robotniczych antypolska władza daje zgodę na używanie broni – wybitnie nam wszystkim Polakom mówią iż dni OKUPACJI zbrodniczej przez spisek antypolski są policzone.

Tak to dzięki Sile i Wierze, Dumie Narodu Polskiego, odradzaniu się Ducha Narodowego – „Plan Wielkiego Żydowskiego Rajwachu” w Polsce się kończy z kretesem. Już wkrótce wszyscy Polacy z Krwi i Kości, właściciele tej ziemi jaką jest Polska – spojrzą głęboko w oczy zbrodniarzom i kolaborantom udającym Polaków. Będą wyroki surowe i egzekucje, a przy tym konfiskaty mienia. Będą ekstradycje, kiedy się będą samozwańczy władcy Polski jak szczury lub karaluchy chowali przed polskim aparatem ścigania, który ich znajdzie na końcu świata i dostarczy tak samo jak ich bracia dostarczyli zbrodniarza hitlerowskich Niemiec Adolfa Otto Eichmanna do Izraela, a po procesie stracili ma mocy wyroku i egzekucji.

Piotr Moskwa – Publicysta, pisarz, poeta, krytyk – źródło: www.infoekspres.pl

4 komentarze do “Mord elity polskiej dokonany przez zbrodniarzy żydowskich z sowieckiego NKWD, UB, SB, WSI, WSW

 • 2 czerwca 2019 o 16:48
  Bezpośredni odnośnik

  Były to ogólniej zbrodnie syjonistycznego ludobójstwa lub świadomie lub nieświadomie z nim związane w ramach działań na rzecz sjonistycznej kolonizacji Palestyny i praktykowanej od tysiącleci polityki dominnacji elit „golusu” wyartykułowanej w Protokołach mędrców syjonu i w dziełach Karola Marksa obszerniejszych od talmudow wszystkich rabinów od około 2 tysięcy lat, gdy prorocy Starego Testamentu zauważyli, że wymyślany prze nich naród żydowski już zaistniał . Niemieccv homoseksualiści z aszkenazyjskimi korzeniami zafacynowani Protokołmi Mędrców Syjonu trzymający władze w Reichu Hitlera planowali dokonać selekcji „Zdolnych do odnowy żydostwa” i „najlepszego elementu zdolnego do walki o byt” (wypowiedzi Hansa Franka gubernatora GG , ktory na procesie w Norymberdze przepraszal „swój narod żydowski za nadmierne i zbędne cierpienia” i Ewinhardta Heidrycha). Wykonawcami rtych selekcji polegających na zagładzie mniej wybranej części wielomilionowej populacji „żydowskiej” ( a szczegolnie wyhodownych na narzuconych Polsce Traktatem Wersalskim pod protekcją Piłsudskiego) dopłatach do uboju rytualnego (ikoło miliona szojchetów tj rytualnych rzezakow, transportowców i sprzedawców koszernego). Kryptosjonistyczni zwyrodnialcy nie panowali w pełni nad niemieckimi nazistami a gen Rommel przegrał blitzkrieg o Egipt, Palestynę i Babilon, co wykluczało braterstwo broni popiłsudczykowskich terrorystów Sterna i dezerterów Andersa z Wehrmachtem jako pretekst do przerwania holocaustu i wysłania reszty populacji do Palestyny pod wodzą „najlepszego elementu…) czyli członkow zonderkomand,funkcyjnych, Judenratów itd. „Żydzi” mordowali także swoich a żydowscy sjoniści stalinowsy i PRLowscy (bermanowcy) tworzyli PRL jko pomost dla ewakuacji z ZSRR do Palestyny i na zachod około miliona żydów głównie z przedwojennej Polski Zbrodnie na Polakch byy tylko okolicznościami tego priorytetowego działania podobnie jak połroczny postójfrontu berlińskiego decydującego o czasie trwania wojny lub popędzanie bermanowskiej aliji (podniesienie z diaspory do Palestyny) polskim antysemityzmem i pogromem kieleckim. Ogół „żydów” raczejnie nienawidził Polakow ani nie był bezwarunkowo sjonistyczny. W 1948 r. gdy ONZ na wniosek Gromyki utworzył państwo żydowskie w Palestyie z pbozów ONZ „dla uchodzców z za żelaznej kurtyny” w Austrii, Włoszech i NRF zwolniono 200 tysięcy takich, dla których diety obozowe były cenniejsze od dalszej aliji do Palestyny mimo pogromu kieleckiego.

  Odpowiedz
 • 20 czerwca 2017 o 16:12
  Bezpośredni odnośnik

  odnosnie glosnego wydazenia „Katyn”w swiadomosci europejczykow ktore mialo miejsce na Ladefanse -Nanterre ekspozycja dokumentujaca ten tragiczny okres !!!
  Pawel Wroblewski 0048226356969

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *