Literatura o tematyce ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP

Poniższa lista zawiera pozycje książkowe o tematyce ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Lista będzie na bieżąco aktualizowana. Proszę o wpisywanie w komentarzach propozycji do uzupełnienia poniższej listy.

Literatura popularno-naukowa, faktu:

 Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Bulzacki Krzysztof:

 • Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim w latach 1939-1947, Wyd. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Różański Eugeniusz:

 • Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim w latach 1939-1946, Wyd. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Komański Henryk, Siekierka Szczepan:

 • Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim w latach 1939-1946, Wyd. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
 • Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich na Kresach Południowo-Wschodnich 1939-1947, Wyd. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Korman Aleksander:

 • Nieukarane zbrodnie SS-Galizien z lat 1943-1945, Londyn 1989,
 • Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Nortom, 2002,
 • Ludobójstwo UPA na ludności polskiej, 2003 (dokumentacja fotograficzna),

Prus Edward:

 • Pannacjonalizm. Polityczna działalność emigracyjna byłych kolaboracjonistów z Europy wschodniej i południowo-wschodniej, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1976.
 • Z dziejów współpracy nacjonalistów ukraińskich z Niemcami w okresie II wojny światowej i okupacji, Katowice 1985, Wyd. Akademia Ekonomiczna;
 • Herosi spod znaku tryzuba: Konowalec – Bandera – Szuchewycz,Warszawa 1985, wyd. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ​​
 • Władyka świetojurski, Warszawa 1985, Wyd. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,
 • UPA – armia powstańcza czy kurenie rizunów ? Wrocław 1994, wyd.: „Nortom”, ​
 • Holocaust po banderowsku. Czy Żydzi byli w UPA,wyd. I Wrocław 1995​, Wyd. II rozszerzone: Nortom, Wrocław 2001, ​​
 • Taras Czuprynka. Hetman UPA i wielki inkwizytor OUN, Nortom, Wrocław 1998, ​​
 • Patriarcha galicyjski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim metropolicie greckokatolickim, Nortom, Wrocław 1999
 • Rycerze żelaznej ostrogi: oddziały wojskowe ukraińskich nacjonalistów w okresie II wojny światowej Wrocław 2000, wyd. Atla2
 • SS-Galizien. Patrioci czy zbrodniarze?, Nortom, Wrocław 2001, ​
 • Legenda Kresów .Szare Szeregi w walce z UPA, Nortom, Wrocław 2003, ​
 • Stepan Bandera 1900-1959. Symbol zbrodni i okrucieństwa, Nortom, Wrocław 2004,​
 • Operacja „Wisła”, Nortom, Wrocław 2006, ​
 • Banderomachia – łże-rząd Stećki na tle rzeczywistości, Nortom, Wrocław 2007, ​​
 • Szatańskie igrzysko: historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Nortom, Wrocław 2009,​
 • Zapomniany ataman: Taras Bulba-Boroweć (1908-1981), Nortom, Wrocław 2005,​

Poliszczuk Wiktor:

 • Gorzka prawda – zbrodniczość OUN-UPA- rozprawa doktorska, Toronto, 1994, Wydawnictwo: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,​
 • Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa, Wydawnictwo: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń, Warszawa 1995,
 • Apokalipsa według Wiktora Ukraińca, Toronto, 1996
 • Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy, Toronto, 1996,
 • Ocena polityczna i prawna OUN i UPA, Toronto, 1997, ​​
 • Akcja Wisła – próba oceny, Toronto, 1997,
 • Zginęli z rąk ukraińskich, Toronto, 1998,
 • Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto, 1997,
 • Posłanie do braci Polaków. Prawosławnego Ukraińca w 55-tą rocznicę mordów wołyńskich., Toronto – Warszawa 1998,​
 • Manowce polskich historyków, Toronto, 1998,
 • Ukraińskie ofiary OUN-UPA, Toronto, 1998,
 • Rok 1943: OUN Bandery na Wołyniu, Warszawa 2002
 • Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu t. I, Wyd. Wiktora Poliszczuka, Toronto, 2003,
 • Dowody zbrodni OUN i UPA – Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. II, Toronto, 2000 – rozprawa habilitacyjna. Wydanie polskie – Wydawnictwo NORTOM,​
 • Nacjonalizm ukraiński w dokumentach – integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu cz.1, t. III, Toronto 2002,
 • Nacjonalizm ukraiński w dokumentach – integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu cz.2, t. IV, Toronto 2002,
 • Nacjonalizm ukraiński w dokumentach – integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu cz.3, t. V, Toronto 2003,
 • Ludobójstwo nagrodzone, 2003,
 • Gwałt na prawdzie. O zbrodniach OUN Bandery, Toronto, 2003,
 • Gorzka prawda: cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Toronto, Warszawa (wydawnictwo Antyk), 2005,
 • Doktryna D.Doncowa – tekst i analiza, Toronto, 2006,
 • Podręcznik nacjonalisty ukraińskiego (katastrofalny stan nauki polskiej). Toronto: Glaukopis, 2006,

Siemaszko Władysław i Ewa :

 • Terror ukraiński i zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane przez OUN-UPA na ludności polskiej na Wołyniu w latach 1939–1945. Wyd. SUOZNU, Warszawa 1998,
 • Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945. T. 1 i 2. Warszawa 2000,
 • Wołyń naszych przodków. Śladami życia – czas zagłady. Album z okazji 60. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA na ludności polskiej Wołynia. Warszawa 2008,

Szcześniak Antoni, Szota Wiesław:

 • Droga do nikąd: działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, Warszawa: MON 1973 (wyd. 2 Wojna polska z UPA: droga do nikąd, Warszawa: Bellona 2013).

Szeremeta Bronisław:

 • Watażka – jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia opisuje zbrodnie UPA dokonane na polskiej ludności w czasie ostatniej wojny. Przedstawia ukraińskiego nacjonalistę Dymitra Kupiaka ps. „Klej”, członka Służby Bezpieczeństwa OUN (Służba Bezpeky), mordercy, któremu udało się po wojnie uciec do Kanady i uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie nie tylko Polaków, ale również sprzeciwiających mu się Ukraińców (1996, 2000),

Dobrzański Mieczysław:

 • Gehenna Polaków na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948, Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 2002,

Żurek Stanisław:

 • UPA w Bieszczadach, Wydawnictwo Nortom, Wrocław,
 • Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich dokonane na Polakach w Polsce południowo-wschodniej w latach 1939-1948, Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 2013,

Sosenkiewicz Stanisław, Tomczyk Norbert:

 • Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na polskich leśnikach w latach 1938-1948, Wydawnictwo Nortom, Wrocław,

Przybysz Antoni:

 • Wspomnienia z umęczonego Wołynia, Wydawnictwo Nortom,

Jastrzębski Stanisław:

 • Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947, Wydawnictwo Nortom, Wrocław,
 • Samoobrona Polaków na kresach południowo-wschodnich II RP w latach 1939-1946, Wydawnictwo Nortom, Wrocław,
 • Oko w oko z banderowcami, Wydawnictwo Nortom, Wrocław,
 • Ludobójstwo ludności polskiej przez OUN-UPA w województwie stanisławowskim w latach 1939-1946, Wyd. Archidiecezja Warszawska, 2004,

Kornatowski Andrzej:

 • O płonącym Wołyniu. Wspomnienia kresowiaka, Wydawnictwo Nortom,

Popek Leon:

 • Wołyński testament, Lublin 1997 (wraz z T. Trusiukiem, P. Wirą i Z. Wirą),
 • Okrutna przestroga, Lublin 1997 (wraz z J. Dębskim),
 • Wołyń ocalić od zapomnienia, Lublin 1997,
 • Śladami ludobójstwa na Wołyniu, Lublin 1998 (razem z Leonem Karłowiczem),
 • Osadnictwo wojskowe na Wołyniu, Lublin 1998,
 • Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939–1945, Lublin 2010, (wraz z Marią Dębowską),
 • Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2011,
 • Świadkowie oskarżają. Okrutna przestroga, część III, Polihymnia, Lublin 2013, (wraz z Leonem Karłowiczem)

Filar Władysław:

 • Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej wojnie światowej Warszawa 1999, wyd. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
 • Wołyń 1939-1944. Eksterminacja, czy walki polsko-ukraińskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003,
 • Przebraże – bastion polskiej samoobrony na Wołyniu. Bitwy i akcje. Wyd. Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2007, ss. 128. Seria: Biblioteka Armii Krajowej,
 • Wydarzenia wołyńskie 1939-1944: w poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania. Toruń 2008, Dom Wydawniczy Duet,
 • Działania 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 2011 (na prawach rękopisu) część 1., część 2.
 • Wołyń-Lublin-Warszawa 1939-1989. Wspomnienia żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2013, ​

Koprowski A. Marek:

 • Wołyń. Tom 1. Wspomnienia ocalałych, Wyd. Replika, 2016,
 • Wołyń. Tom 2. Wspomnienia ocalałych, Wyd. Replika, 2016,
 • Wołyń. Akt II, Wyd. Replika, 2013,
 • Wołyń. Mówią świadkowie ludobójstwa, Wyd. Replika, 2016,
 • Mord na Wołyniu. Zbrodnie ukraińskie w świetle relacji i dokumentów. Tom 1, Wyd. Replika, 2017,
 • Wołyń. Tom 1. Krwawa epopeja Polaków, Wyd. Replika, 2018,
 • Akcja Wisła. Ostateczna rozprawa z OUN-UPA, Wyd. Replika, 2017,

Biskupski Stanisław:

 • Świadkowie mówią, Wydawnictwo: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1996

Bereza Tomasz:

 • Wokół Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu polsko-ukraińskiego na Zasaniu w latach 1939–1945, IPN Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, 2013,

ks. Isakowicz-Zaleski Tadeusz:

 • Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Wyd. Małe Wydawnictwo, Kraków, 2008,
 • Nie zapomnij o Kresach, Wyd. Małe Wydawnictwo, Kraków, 2011,

Kołtun Krzysztof:

 • Bestialstwo UPA pod Lubomlem na Wołyniu, 2016

Białowąs Jan:

 • Krwawa Podolska wigilia w Ihrowicy w 1944 roku, Wyd. Polihymnia, 2003

Konieczny Zdzisław:

 • Stosunki Polsko-Ukraińskie na Ziemiach obecnej Polski w Latach 1918-1947, Wyd. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, 2006,

Kubów Władysław:

 • Polacy i Ukraińcy na Podolu. Tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża, Wyd. Nortom, 1997
 • Terroryzm na Podolu, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej,

Partacz Czesław, Kulińska Lucyna:

 • Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939-1945. Ludobójstwo niepotępione, Wyd. Bellona

Gross Edward:

 • Zbrodnie Ukraińskiej Powstańczej Armii,
 • Tragedia Podola, Głogów, 2007,

 Michał Siekierka:

 • SS-Galizien. Między ideologią nazizmu, ukraińskim nacjonalizmem a zbrodniami, Wyd. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów,

Prace zbiorowe:

 • Wołyń. Bez komentarza, Wywiady radiowe, wspomnienia ocalałych, dokumenty, Zona Zero, Warszawa 2016,
 • W XX wieku w Europie torturowano za wyznanie rzymskokatolickie, Towarzystwo Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej,

Czasopisma:

 • „NA RUBIEŻY” – czasopismo historyczno-publicystyczne. Wydawca: Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
 • Kresowy Serwis Informacyjny, miesięcznik

 


Beletrystyka:

Cybulski Henryk:

 • Czerwone noce. Wyd. Bellona, Warszawa 1990,

Srokowski Stanisław:

 • Repatrianci, Czytelnik, 1988, 1989,
 • Czas diabła, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1999,
 • Ukraiński kochanek, I tom „Sagi Kresowej”, Wydawnictwo Arcana, 2008,
 • Zdrada, II tom „Sagi Kresowej”, Wydawnictwo Arcana, 2009,
 • Ślepcy idą do nieba, III tom „Sagi Kresowej” Arcana, 2011,
 • Nienawiść, Prószyński i S-ka, 2006,​
 • Strach. Opowiadania kresowe, Fronda, 2014,

Żuk Sulimir Stanisław:

 • Skrawek piekła na Podolu, Wyd. Mireki, 2015,

Lucyna Kulińska:

 • Dzieci Kresów, Wyd, Jagiellonia, 2013,

2 komentarze do “Literatura o tematyce ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *