List do Prezydenta RP w sprawie odebrania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Piotrowi Tymie

Żary, 21 sierpnia 2015 r.
Kresowe Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

dotyczy: wszczęcia procedury odebrania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski „kłamcy wołyńskiemu” Piotrowi Tymie

zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia decyzji wszczęcia procedury odebrania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przewodniczącemu Związku Ukraińców w Polsce Piotrowi Tymie.
Osoba ta została odznaczona przez ustępującego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 31.07.2015 r. czyli na kilka dni przed zdaniem urzędu na ręce Pana Prezydenta. Przegrane wybory odcisnęły chyba piętno na psychice ustępującej głowy państwa, gdyż decyzje podejmowane w końcowym okresie sprawowania funkcji łagodnie mówiąc nie należały do najbardziej racjonalnych i służących Polsce.

Szczególne wzburzenie w środowiskach kresowych wywołało odznaczenie jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce Piotra Tymę. Człowiek ten to „kłamca wołyński”, który w bardzo licznych wypowiedziach publicznych zaprzeczał faktowi zaistnienia ludobójstwa ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii. Wielokrotnie gloryfikował ukraińskich zbrodniarzy wojennych z UPA, SS-Galizien czy Legionu Wołyńskiego, bagatelizował i relatywizował zbrodnie ludobójstwa dokonane przez tych przestępców.

Jest osobą przynoszącą realną szkodę w stosunkach polsko-ukraińskich, których właściwym fundamentem powinna być historia Sprawiedliwych Ukraińców czyli tych przedstawicieli tej nacji, którzy nie ulegli chorej ideologii Stepana Bandery i jego bandyckich kamratów, pomagali ofiarom banderowców (Polakom, Żydom, Rosjanom, Czechom, Słowakom, Węgrom, Cyganom) i za to zostali zamordowani przez UPA. Niestety Związek Ukraińców w Polsce nie jest zainteresowany tak budującymi przykładami postaw ludzkich, dla Pana Tymy i jego kolegów to ukraińscy siekiernicy są prawdziwymi bohaterami. Szczerze bolejemy, bo absolutnie nie sprzyja to pojednaniu między naszymi narodami.

Zgodnie z prawem Pan Prezydent ma możliwość pozbawienia orderu, gdy nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu. Pierwsza ewentualność dotyczy byłego Prezydenta toteż trudno ją rozpatrywać. Piotr Tyma swoją postawą, działalnością i wypowiedziami publicznymi, w szczególności negującymi ludobójstwo ludności polskiej dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich spełnia kryterium, dla którego staje się osobą niegodną jednego z najwyższych odznaczeń państwowych. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że tym samym odznaczeniem honoruje się żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji AK czy osobę, która zdołała przeżyć rzeź swojej miejscowości a jednocześnie gloryfikatora UPA i „kłamcę wołyńskiego”.

Piotr Tyma zapewne zasłużył na bardzo wysokie odznaczenia od pogrobowców banderowców, ukraińskich SS-manów z SS-Galizien czy pacyfikatorów Powstania Warszawskiego z Legionu Wołyńskiego. Nadawanie mu jednego z najwyższych polskich odznaczeń państwowych jest jawnym deprecjonowaniem tego orderu, wpisującym się w haniebną tradycję nadań polskich orderów osobom niegodnym np. Virtuti Militari dla Leonida Breżniewa.

Apelujemy do Pana Prezydenta o rozpatrzenie naszego wniosku w imię dbałości o godność i znaczenie OOP oraz układanie przyjaznych stosunków z Ukrainą na fundamencie prawdy, szacunku dla ofiar ludobójstwa i braku gloryfikacji zbrodniarzy wojennych.

Zarząd Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *