Ks. Dr Stanisław Trzeciak. „Goje są nieczystymi i zanieczyszczają żyda i jego rzeczy”.

Nie tylko domy gojów, ale i wszyscy goje są nieczystymi i zanieczyszczają żyda tak oni sami jak i ich rzeczy. Ponadto zanieczyszczają wszystko z czem się stykają, nietylko przez zetknięcie się ale nawet przez promień słońca.

Co do pojęć o czystości i nieczystości rytualnej to charakterystycznem i miarodajnem jest określenie: „Jeśli w zlewki (według objaśnienia: w nocniki i pomyjniki) kładą żydzi i goje, to jeśli większość od nieczystego, (to wszystko) nieczyste; jeśli zaś większość od czystego czyste, a jeśli po połowie, nieczyste”. 1)

Pojęcia żydowskie o czystości rytualnej nie mają nic wspólnego z naszem pojęciem o czystości. Komentarz zbyteczny! Przepis ten sam mówi za siebie.

„Jeśli żyd wziął lejek i nalał do flaszki goja, a potem nalał do flaszki Izraelity, to jeśli w lejku cokolwiek pozostało, to wino (Izraelity jest zakazane, trefne, nie można go zatem używać). Jeśli przelewa z jednego naczynia do drugiego, to jest to, z którego przelewa dozwolonem, a do którego wlewa zakazanem”. 2)

Gemara wyjaśnia powód tego zakazu, że mianowicie promień jest tutaj łącznikiem zanieczyszczenia. Promień bowiem słońca, stykając się z rzeczami gojów i padając na wino przelewane, zanieczyszcza je.

„Co powstaje przez użycie siły goja, jest tylko rabinistycznie zakazanem, a ten zakaz rozciąga się tylko do tego, co wyszło z beczki, nie zaś do tego, co w niej pozostaje. R. Chisda powiedział do szynkarek wina: jeśli mierzycie wino dla goja, to przetnijcie promień, albo wsypcie go nalaniem. Raba powiedział do piwnicznych wina: jeśli wino przelewacie, to nie pozwalajcie żadnemu gojowi przychodzić, aby wam pomagał, bo możecie przez zapomnienie pozwolić mu, by trzymał sam naczynie, a wtedy byłoby wino przelane przy pomocy jego siły i byłoby zakazanem (trefnem)”.

„Pewnego razu spuszczał ktoś wino lewarem, wtem przyszedł goj i położył rękę na lewarze, potem Raba zakazał używania wszystkiego wina”. 3)

„Zabronionem jest tedy używać wina* octu… sera od goja”. 4)

„Rabh i Semuel nie pij wody od goja” — Podane to jako rada do naśladowania. 5)

Zakazanem jest piwo od goja 6), tak samo i mleko jeśli goj doił, a nie doglądał go przytem Izraelita. Zakazanem jest również chleb i oliwa. 7) A to dlatego, ponieważ wszelkie zetknięcie z gojem zanieczyszcza żyda i jego rzeczy.
Nieczystymi są nawet dzieci i to od urodzenia, a szczególniej niewiasty. „Ich córki uchodzą od kolebki jako nieczyste (menstruatae). Ich córki są zabronione według nauki Tory”. 8)

„Ty nie będziesz się z nimi łączyć w małżeństwie. Według nauki Tory jest to tylko zabronione z siedmiu narodami, ale nie e ¡innymi narodami, potem przyszli i ustanowili, że także i z innemi narodami”. 9)

Podobnie również „samarytańskie niewiasty są uważane jako nieczyste (menstruatae) od urodzenia”. 10)

„R. Nachman b. Jichak powiedział: ustanowiono, że nieżydowskie dziecko, podobnie jak i cieknący nasieniem, jest zanieczyszczające, aby się żydowskie dziecko z nimi nie wdawało, z powodu pederastji. R. Zera opowiadał: ja namęczyłem się wiele z r. Asi a r. Asi z r. Jochanan (wylicza w podobny sposób cały szereg rabinów), z jakim wiekiem nieżydowskie dziecko jest zanieczyszczające, i on mi powiedział: z dniem jego urodzenia, a kiedy przyszedłem do r. Chija, on powiedział mi, z dziesiątym rokiem i jednym dniem”. 11)

Nawet ślina goja zanieczyszcza żyda i jeśli spadnie na jego ubranie obowiązany jest żyd kąpać się, by się od nieczystości uwolnić. 12)

„Jeśli w jakiem mieście jest obłąkana albo nieżydówka, albo samarytanka, to wszystkie plwociny w mieście są nieczyste”. „Jeśli komu kobieta nastąpiła na odzież, albo siedziała z nim na statku, to jeśli ona wie, że on je „therumoth” (części ofiarne), to jego rzeczy są czystą a jeśli nie wie, należy się ją zapytać es ne menstruata? 13)

Rabbi Jehuda mówi, że jeśli obłąkana chodzi zwykle po jednej ulicy, to tę ulicę uważa się za nieczystą, a wszystkie inne uwafża się za czyste, a rabi Simon mówi, wszystkie ulice uważa się za nieczyste, z wyjątkiem ochranianego podwórza, a r. Eljezer syn Cadoka mówi: „podwórze ochraniane uważa się za nieczyste, dopóki ktokolwiek nie może powiedzieć: dla mnie jest niewątpliwem, że ona tu nie zachodziła”. 14)

Ostrożności zarządzono dlatego, ponieważ zachodziła możliwość, że od niej pochodzą plwociny, a że ona jest nieczysta, więc i jej plwocina jest nieczystą i zanieczyścić może. Tylko „w całym Jeruzalem każda plwocina uchodzi jako czysta, z wyjątkiem wyższego targowiska”. 15)

Wszystkie te przepisy oparte na pobudkach religijnych zmierzały do tego, by obce narody „goim“ w oczach żydów obrzydzić, poniżyć i uniemożliwić żydom wszelką łączność z nimi, tern samem, by się ustrzedz związków małżeńskich z nimi, a głównie bałwochwalstwa. Wobec tych przepisów wszelkie stosunki towarzyskie żydów z nieżydami były wprost niemożliwe, bo religijnie najsurowiej zakazane. Był to więc bojkot bezwzględny w stosunkach towarzyskich, przestrzegamy z całą surowością, bo oparty na przepisach religijnych. Przepisy te obowiązują dotąd także i wobec chrześcijan.

Ks. Dr. Stanisław Trzeciak,
„Talmud o gojach a kwestja żydowska w Polsce”,
Warszawa, 1939


Polecamy bezpłatne konto Bank PeKao!


Przyp.:

 1. Makszirin 2. 3.
 2. M. Ab. z. V. 7.
 3. Ab. z. 72 b.
 4. M. Ab. z. II 2—5
 5. Ab. z. 30 a.
 6. Ab. z. 31 b.
 7. M. Ab. z. II 6.
 8. Deut. 7. 3.
 9. Aboda zara 36 b.
 10. Sabat 16 b.
 11. Aboda zara 36 b. 37 a; Sabat 17 b.
 12. Sabat 127 b.
 13. Teharot 5. 8.
 14. Tos. Teharot (6. 10.)
 15. M. Sekalim 8. 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *