Prokurator Domino pod sąd. O człowieku niegodziwym Tadeusz M. Płużański

Czy trudy na Syberii mogą usprawiedliwiać późniejszą działalność wymierzoną w polskich patriotów? Czy zaszczepiona w łagrach bezwzględna walka o przetrwanie musi owocować świadomym prześladowaniem swojego narodu w „lepszych” czasach, ramię w ramię z dawnym ciemiężycielem?

Czytaj dalej

Wpływy spadkobierców OUN-UPA

[…] Powody zatajania prawdy o zbrodni ludobójstwa są co najmniej dwa: pierwszy to indolencja części historyków polskich – bez ich obiektywnych opracowań politycy nie są zdolni do wyrobienia rzetelnej opinii o wydarzeniach; drugą przyczyną zatajania prawdy jest parasol ochronny roztaczany przez Stany Zjednoczone nad formacjami nacjonalizmu ukraińskiego, wykorzystywanymi w realizacji strategii USA wobec Rosji.

Czytaj dalej