Święto konfidenta

22 lata temu (28 maja 1992) Janusz Korwin-Mikke zgłosił w Sejmie projekt uchwały lustracyjnej (na jego wniosek przyjęta w tym samym dniu), która miała na celu „zobowiązanie ministra spraw wewnętrznych do przedstawienia pełnej informacji na temat osób pełniących niektóre funkcje publiczne będących współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach 1945-1990”. Uchwała miała za zadanie ujawnienie tożsamości osób współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa za co nie były przewidziane żadne kary. Kilka dni potem nastąpiły wydarzenia, określane jako Noc teczek, a 19 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała była niezgodna z Konstytucją.

Ku pamięci wszystkich „autorytetów moralnych” niezlustrowanych!

Janusz Korwin-Mikke do dziś za tę uchwałę jest tępiony przez media i polityków i nie jest dopuszczany do debat wyborczych w reżimowej telewizji!

O czym to świadczy…?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *